HRM. Adviezen op het gebied van personeelsbeleid.

HRM houdt zich bezig met de bedrijfsprocessen instroom, doorstroom, uitstroom en arbeidsvoorwaarden.

Belonen, waarderen, functioneren, beoordelen, slechts enkele facetten van het strategisch personeelsmanagement. Een korte- en eenvoudige introductie, vaak gecompliceerde problematiek. Wij kunnen behulpzaam zijn bij de uitvoering van uw volledige personeelsbeleid.

PW De Gids